KREATIVNOST in inovativnost, kot osnovno vodilo načina razmišljanja in delovanja.
Kandidati 2018-11-01T17:09:04+00:00

KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET OBČINE RUŠE

ZA ZDRUŽENA AKCIJA

UROŠ RAZPET

ŽUPAN OBČINE RUŠE IN NOSILEC LISTE ZA

V preteklih štirih letih smo uspeli Ruše prebuditi in skupnosti vdihniti novo življenje. Kot del ekipe želim še naprej razvijati lokalno okolje in dokazati da so meje samo v glavah. Soustvarjati želim aktivno okolje s priložnostmi za mlade, obilico možnosti za aktivno življenje prebivalcev ter kvalitetnim servisom za starejse.

 PETRA MUŠIČ

KANDIDATKA IN SVETNICA V OSOR 2014 -2018

Kandidiram zato, ker želim nadaljevati delo, ki smo si ga začrtali. Pomagati želim pri razvoju Občine Ruše, da bo postala najboljša občina za bivanje naših občanov.

DARKO KNEZ 

KANDIDAT ZA SVETNIKA

Ni dovolj imeti ideje, potrebno jih je aktivirati. Kot občan Ruš lahko le s svojim sodelovanjem pomagam, da se ideje aktivirajo,  tukaj živim in želim sodelovati pri razvoju našega mesta, da skupaj zagotovimo boljšo prihodnost nam in našim otrokom.

BARBARA JERT

KANDIDATKA IN SVETNICA V OSOR 2014-2018

Pomembno mi je prisluhniti ljudem in uresničiti obljubljeno. Za kraj kjer sodelujemo, ustvarjamo ter živimo zdravo. Za vse generacije.

PETER JUHART

KANDIDAT IN SVETNIK V OSOR 2014-2018

Osnovno vodilo mojega angažiranja je in bo usmerjeno v celostno ureditev in posodobitev naše občine do te mere , da bo bivanje vsem krajanom, kakor tudi bodočim obiskovalcem, čimbolj prijetno in kakovostno. Graditi na prepoznavnosti našega okolja oz. destinacije … vsak bo s ponosom povedal, kje je doma!

MARINA DŽOGAZOVIĆ

KANDIDATKA ZA OBČINSKI SVET

Želim in upam, da bomo skupaj ohranjali dosežene izboljšave in jih obogatili na področjih, ki se kažejo kot nujno potrebne (turizem, izboljšanje programov za starejše, uravnotežit razvoj v kraju ipd.)

MARIJAN HERTIŠ

KANDIDAT ZA SVETNIKA

Kandidiram, ker ne želim kritizirat ampak kritično soustvarjati, spreminjati in graditi Ruše tudi po moji meri. Čas je, da izboljšamo pogoje za podjetništvo in nadaljujemo z izgradnjo infrastrukture ki omogoča kakovost življenja vsem občanom.

ZDENKA STEBLOVNIK ŽUPAN

PODŽUPANJA – KANDIDATKA ZA OBČINSKI SVET

V naslednjem obdobju bi želela nadaljevati s sodelovanjem v tekočih projektih in prispevati k še boljšim in novim rešitvam predvsem na področju trajnostnega razvoja občine, razvoja turizma, znanja in kulturnih dejavnosti.

MARKO OZIM

KANDIDAT ZA SVETNIKA

Vso svojo energijo in znanje bom namenil razvoju platforme “Šport Ruše”, aktivno delal za plovnost na reki Dravi, splavarjenju. Želim, da čimprej poiščemo rešitev za dvorano za borilne veščine, adaptiramo in dogradimo veliko telovadnico, na stadionu vzpostavimo igrišče z umetno travo in nove klubske prostore z garderobami, naredimo zunanji bazen in strelišče. Ruše bodo še prepoznavnejše po športnem turizmu in kvalitetnem življenju

NIKOLINA ČORALIĆ

KANDIDATKA ZA OBČINSKI SVET

Uspevamo ko nas žene naprej prihodnost.

Za korenine, za Ruše z željo po več in za kraj kjer rad ostaneš in v katerega se z veseljem vrneš.

MILAN PETRIČ

KANDIDAT ZA SVETNIKA

Za nadaljevanje projektov, ki vodijo do boljše kvalitete bivanja in ustvarjajo plodno okolje, potrebno za razvoj podjetništva. Posebno skrb nameniti za ohranitev in razvoj dejavnosti, ki starejše krajane ohranjajo na njihovem domu varne in aktivne. Pri izvajanju projekta doma za starostnike si prizadevam za njihovo vključitev in sodelovanje pri projektu.

BLANKA VIVOD

KANDIDATKA ZA OBČINSKI SVET

Naš kraj je v zadnjem obdobju zaživel in zadihali smo s polnimi pljuči.Veliko je še možnosti za razvoj in vem da nam bo skupaj uspelo.

HUBERT SABATI

KANDIDAT ZA SVETNIKA

INA TERTINEK

KANDIDATKA ZA OBČINSKI SVET

Kandidiram zato, ker želim soustvarjati prihodnost občine Ruše. Želim, da bo občina mnogih priložnosti za vse generacije.

MIHAEL ILJAŽ

KANDIDAT ZA SVETNIKA

Zavzemal se bom za urejenost športnih igrišč, kot to počnem že zadnja štiri leta.Zavzel se bom, da se drevesa v kraju, ki povzročajo nevarnost na sprehajalnih poteh uredijo po arborističnih načelih in da se bo kolesarska steza zasadila z okrasnimi drevesi, ki bodo rekreaciji dodala pozitivno noto.

TEA INDEST

KANDIDATKA ZA OBČINSKI SVET

Vidim, da je v kraju potencial, ter volja in energija ljudi, ki bi radi stvari spremenili na bolje. Želim jim stati ob strani in biti v pomoč.

BOJAN MAVRIČ

KANDIDAT ZA SVETNIKA 

Sem ZA nadgradnjo že obstoječe mreže pomoči na domu za starejše občane. Vključevanje multidisciplinarnega teama v obravnavo starostnikov in svojcev. Za krepitev psihosocialne mreže starostnikov. Povezovanje ključnih členov nam omogoča trdno verigo odprtih aktivnosti za našo starejšo pomoči potrebno populacijo, ki jo lahko združimo v enem dnevno varstvenem centru za starejse. Z vztrajnostjo in močno voljo po spremembah na področju pomoči na domu se bo ideja na papirju, pokazala v prostoru, ki si ga delimo skupaj z starostniki.

TOMI PROSNIK

KANDIDAT ZA ŽUPANA

V Rušah sem rojen in tukaj živijo tri generacije moje družine. Zato želim izkoristiti enkratno priložnost izgraditi še lepšo in boljšo prihodnost vsem generacijam. Še naprej bomo kraju dodajali in trdo delali na ustvarjanju spodbudnega okolja za podjetja in posameznike,  skrbeli za naše prelepo okolje in razvijali svetlo prihodnost za naše otroke.

OBKROŽIMO ZA

AKTUALNI DOGODKI.

Veselo PredMartinovo v Rušah

Pred praznikom sv. Martina, ki ga obeležujemo 11. novembra so danes v Rušah priredili PredMartinovo. Že drugo leto zapored, [...]