KREATIVNOST in inovativnost, kot osnovno vodilo načina razmišljanja in delovanja.
Loading...
Program ZA 2018-11-11T22:53:18+00:00

8 DRAGOCENIH LET IZKUŠENJ

Občina Ruše je za odlične rezultate preboja na vsebinah, infrastrukturi in dvigovanju standardov v začetku leta prejela nagrado Zlati kamen za najbolj prodorno občino v SV Sloveniji in se uvrstila na skupno 16. mesto od 212 občin v Sloveniji. V argumentaciji nagrade so zapisali: “Le redkokje najdemo tako izrazit zasuk v razvojni filozofiji, kot se je to zgodilo v Rušah in rezultati se kažejo na vsakem koraku”.  Po življenjskem standardu je tako trenutno Občina Ruše na 6. mestu, povprečna neto plača pa znaša 1157€, kar Ruše postavlja na 4. mesto med vsemi občinami v Sloveniji.
“Ključno v naslednjem mandatu je peljati naprej vizijo Ruš kot kraja z vrhunsko kvaliteto bivanja in spodbudnega okolja za vse generacije. Prioriteta so vsekakor že začeti projekti, kot je ureditev trga v Bistrici ob Dravi, dokončanje kolesarske poti do Maribora, oživljanje reke Drave z že izgrajenim splavom, prenove in energetske sanacije vseh ključnih občinskih objektov začenši spomladi z Domom kulture ter nadaljevati s Šolo in Športno dvorano, seveda pa imamo še veliko izzivov, kot je zagona letnega turizma na Pohorju, kjer imamo projekt Ride Ruše, želimo obuditi močne zgodovinske zgodbe Ruš, rešiti dolgotrajno vzpostavljanje industrijske cone TDR ter močno spodbujati podjetniško in kmetijsko dejavnost. Predvsem pa želimo imeti odprta vrata in biti občanom dober partner, ki pazi na svoje ljudi in pomaga tistim, ki ustvarjajo in imajo ambicije,” je povedal Tomi Prosnik.

Tukaj si lahko prenesete program ZA RUŠE

PRENESITE PROGRAM ZA

POUDARKI PROGRAMA

column1-image2RAZUMEVANJE

column1-image2SPOŠTOVANJE

column2-image1POŠTENOST

column3-image1TRANSPARENTNOST

KREATIVNOST

column1-image3SODELOVANJE

KAKŠNI PREDLOGI ALI VPRAŠANJA O PROGRAMU.

OBVESTITE NAS