ZA – Združena Akcija

za občinski svet Občine Ruše 2022

V ZA – Združeni akciji smo prepričani, da lahko vsak občan prispeva k napredku naše občine, s svojim delom, medčloveško pomočjo, vključevanjem v različne aktivnosti, s sodelovanjem v krajevnih in drugih odborih, z vestnim in poštenim delom, odkritimi in odprtimi odnosi v svojem okolju in širši družbi.